The Future
is Under Construction.

BuildX är en multidisciplinär projekteringsbyrå med målet att accelerera byggindustrin mot fullskalig BIM & digitalisering.

BIM bortom den geometriska dimensionen.

CoClass-kodat
hela vägen.

Obrutet informationsflöde.

Tillsammans med er tar vi BIM till den högsta nivån.

Mot en enad och hållbar byggkedja.