Tillsammans
är vi bättre.

BuildX utför molnbaserat designsamarbete i realtid med andra projekteringsbyråer. Vi ger byråer möjligheten att:

- enkelt och kostnadseffektivt utöka sin kapacitet i brist på resurser.
- använda de senaste och bästa mjukvarorna och metoderna inom BIM, utan att behöva öka sin arbetsmängd eller investera dyrbar tid.

Traditionell outsourcing har för svenska byråer ofta betytt kommunikationsfel, stora tidsinvesteringar och brist på kvalitet. Vår process ger en transparent kommunikation i realtid, med arkitekter som har full koll på det senaste inom svensk BIM-projektering.

Vår process.

Hos BuildX vet vi att ett lyckat samarbete förutsätter:

 • Ett väldefinierat & välförstått uppdrag
 • Hög kompetens från alla parter
 • God kommunikation under hela uppdraget
 • Kvalitetssäkring i varje skede

Vår process adresserar dessa punkter och ser till att samarbete inte längre behöver associeras med misstag och lägre kvalitet.

1. Glasklara spelregler.

Med tanke på komplexiteten som utmärker konsultuppdrag inom projektering är grunden till ett gott samarbete alltid en tydlig överenskommelse om vad som gäller. Tillsammans med er tecknar vi ett icke-bindande ramavtal där vi bestämmer exakt hur vi vill arbeta. Syftet är att ha glasklara spelregler som underlättar framtida arbeten samt beställningar.

2.
Noggrann beställning.

För att försäkra att uppdraget är väl förstått följs er beställning alltid av en detaljerad orderbekräftelse. Vår orderbekräftelse följer ABK 09 och definierar:

 • Leveransspecifikation
  Omfattning av uppdraget samt kvalitetsnivå.
 • BIM-manual
  Styr arbetsprocessen och informationsutbyte.
 • Digitala leveranser
  Villkoren för uppdragsresultatets digitala information för det projekteringsuppdrag som parterna kommit överens om i enlighet med nedan angivet uppdragskontrakt.
 • ErsättningErsättningsform, budget och leveranstid.

För ett par år sedan var inte ett samarbete som detta möjligt. Med hjälp av den senaste molnteknologin säkerställer vi ett samarbete i realtid, ett enkelt arbetsflöde, samt en säker och transparent informationsdelning.

3.
Molnbaserat arbete.

 • Kommunikation/Arbete i realtid.
 • RFIs, issues, revisioner
 • Access rights, full kontroll
 • Direkt reversibelt.

Gemensam arbetsplats
Varje projekt börjar med att vi skapar en gemensam arbetsplats i molnet där ni laddar upp er centrala modell.

Skapande av team
Vare sig det gäller en mindre förstärkning eller ett fullständigt överlåtande av ett jobb tillåter de nya molntjänsterna oss att snabbt, enkelt och flexibelt skapa team och stödja er byrå.

Kommunikation/Arbete i realtid
Varje ändring vi gör i er modell uppdateras direkt till den centrala modellen ni har delat med oss. På så vis ser ni i realtid varenda detalj vi jobbar på och exakt hur vi gör det.

Enkelt arbetsflöde
Molntjänsterna ger oss även tillgång till funktioner som smidiga RFIs, issue management, mark-ups, och mycket mer som försäkrar ett enkelt, transparent och agilt arbetsflöde.

Full kontroll
Vi ser till att ni enkelt kan välja vilken information ni vill dela med oss, och hur länge. Dessutom är varje förändring vi gör i er modell tidsstämplad, kopplad till en projektör och direkt reversibel, vilket innebär att ni har full kontroll över hela designprocessen.

Revit

Archicad

Skapande av team

4.
Precis leverans.

I slutskedet av vårt uppdrag är vi mycket noga med att kvalitetssäkra arbetet. Efter varje ändring i er modell utför vi en egenkontroll som skapats under beställningsfasen. Dessa utförs direkt på respektive moln-plattform och inget arbete anses vara klart förrän den är uträttad.

Leverans enligt specifikation
Uppdraget avslutas när ni har konfirmerat att ni har fått era handlingar i den form ni beställde i beställningsfasen.

Kontakta oss så bokar vi in ett 15-minutersmöte och berättar mer.