Från 2D till 3D - Har Sverige resurserna?

2021-11-04

Frågan är inte längre om BIM kommer att ta över i byggbranschen - utan när den kommer att göra det. Är Sverige då redo för övergången?

Marknadens efterfrågan på BIM-tjänster ökar snabbt och för byggbranschens aktörer är inte längre frågan om man ska börja arbeta med BIM, utan när och hur man ska ta stegen i övergången från 2D till 3D. Allteftersom 3D modellering tar över marknaden försvagas samtidigt konkurrenskraften hos de företag som bara producerar 2D. Det är nu ett rimligt påstående att 3D och BIM har blivit en nödvändighet för en modern och hållbar byggbransch.

Användandet av BIM leder till ökad effektivitet och produktivitet vilket i sin tur betyder mindre fel, mindre kostnader och mindre resursåtgång. Samtidigt är övergången från 2D varken lätt eller snabb. Att träna upp projektörer för BIM är kostsamt, då det tar relativt lång tid att bli tillräckligt skicklig i avancerade BIM-verktyg. 


Studier visar att en projektör behöver ett till två år för att självständigt och effektivt kunna använda BIM-programvara och att man för att bli en expertanvändare behöver runt 10 000 timmars övning.

A picture containing logoDescription automatically generated


Som framgår av nedanstående bild går implementeringen av BIM i Sverige framåt, samtidigt så ligger vi efter länder som Norge och Danmark.

MapDescription automatically generated


Tidpunkten för att implementera BIM i byggbranschen är alltså nu, men hur ska detta kunna göras effektivt utan färdigtränade projektörer? 


För att vi ska accelerera utvecklingen behöver vi fler projektörer med kunskap om BIM som dessutom är tränade i verktygen. Att träna personalen till en tillräckligt hög nivå kräver dock, som vi konstaterat, en hel del tid och resurser. De resurser som utbildar binds då också upp och kan inte producera fullt ut själva.

En lättare övergång med BuildX

För att byråer ska kunna förfoga över tillräckliga resurser till att både till att utbilda personalen och samtidigt kunna producera fullt ut erbjuder BuildX tränad personal som kan utgöra extra resurser i teamen och direkt börja leverera. Genom att arbeta i en modern BIM-miljö med Co-creation och molnbaserade arbetsflöden skapar vi förutsättningar för en informationsöverföring i realtid mellan både aktörer och produktionsstadier. Med tekniska och personella resurser på plats är vi en partner redo för att delta i Sveriges övergång från 2D till 3D och tillsammans med er skapa en modernare och mer hållbar byggbransch.