Vi är BuildX. Vi består av arkitekter, ingenjörer och teknologer spridda över två kontor i Sverige och Serbien. Vi delar alla en gemensam vision - att utveckla projektering till den fulla potential som möjliggörs av dagens teknologi i syfte att arbeta för en hållbar och misstagsfri framtid för byggbranschen.

Innovation

Buildx startade med syftet att innovera inom en av världens långsammast växande industrier. Efter att ha börjat som konsulter med uppdrag att digitalisera byggprocesser insåg vi snabbt att en fullt digitaliserad byggprocess kräver en minst lika digitaliserad projektering.

Därför startade vi vår projekteringsbyrå med målet att uppnå en fullständigt digitaliserad projekteringsprocess. Idag har våra projekteringskontor över 20 projektörer och BIM-experter spridda över flera discipliner och vi växer ständigt.

"Build Twice"

Tack vare vår erfarenhet i byggskedet har vi insett fördelarna av att ta så många beslut som möjligt innan byggstart. Vi projekterar därför alltid kompletta och informationsmaximerade digitala tvillingar för alla våra projekt så tidigt som möjligt. Trots den initialt ökade arbetsmängden är vi övertygade om de långvariga positiva effekterna för alla aktörer i byggkedjan.

Kodat, hela vägen.

Vi vet att en obruten informationskedja genom hela byggkedjan kräver att vi alla talar samma språk. Därför är vår projektering helt klassificerad efter nya och BIM-kompatibla CoClass ned i minsta detalj. Varje del/element i våra modeller är bunden till en kod, som i sin tur är bundna till standarder som AMA, produktionsresultat, Säker Vatten, Bygghandlingar 90, med mera. På detta vis försäkrar vi att alla aktörer har möjligheten att enkelt förstå varandra genom hela byggprocessen, och därför kan undvika misstag.

Grafen visar de drastiskt ökade kostnaderna för att göra ändringar i ett projekt ju längre projektet löper.

Belgrad

Att starta en projekteringsbyrå med målet att projektera informationsmaximerade digitala tvillingar innan byggstart är lättare sagt än gjort. Inte minst för att det i Sverige är svårt att hitta resurser för den ökade arbetsmängden som en hög nivå på BIM-projektering kräver.

Därför startade vi vårt kontor i Belgrad, som med projektet Kärrtorp Centrum själv levererade bygghandlingar för de fyra största disciplinerna.

Belgrad + Arkitektur
= Sant

Belgrad är utan tvekan en av Europas huvudstäder inom arkitektur. Med tre ryktbara universitet för arkitektur, och tusentals nyexaminerade elever varje år finns både antal och kvalitet hos Serbiens arkitekter. 

Serbien + Sverige
= Sant

Vi är stolta över att kunna säga att våra arkitekter i Serbien idag projekterar i Sverige på en svensk nivå i direkt kontakt med svenska beställare och konsulter. Alla våra projektörer går igenom en gedigen svensk utbildning med hjälp av våra svenska arkitekter som finns nere i Belgrad. Dessutom ser vi med de svenska standarder, kodsystem och ständiga egenkontroller som är inbyggda i våra BIM-system till att vår projektering mot Sverige utförs på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Akademiska samarbeten

För att hitta de bästa metoderna för att innovera inom projektering och BIM har vi sedan start haft stor hjälp av våra djupa och givande relationer med Kungliga Tekniska Högskolan och University of Belgrade.

Kungliga Tekniska Högskolan

University of Belgrade