Kärrtorp Centrum

Beställare: Svenska Bostäder
72 Lägenheter
Stockholm

- Anbudsfas.
- Ansvarig för framtagning av bygghandlingar av alla discipliner.
- Fyra discipliner(arkitektur, struktur, VVS, el) framtagna in-house.
- Projektledning.
- Projektsimuleringar (4D BIM, 5D BIM).

Torpagatan

Beställare: Framtiden/Poseidon
149 Lägenheter
Göteborg

- Mängdning, modellering.
- Projekteringsansvariga för alla discipliner.
- Designsamarbete i BH-fas.
- Framtagning av relationshandlingar in-house.
- Projektledning.

Radiotorget

Beställare: Framtiden/Poseidon
149 Lägenheter
Göteborg

- Mängdning, modellering.
- Projekteringsansvariga för alla discipliner.
- Framtagning av relationshandlingar in-house.
- Projektledning.

Telegrafen 12

Beställare: Nynäshamnsbostäder
149 Lägenheter
Göteborg

- Mängdning, modellering.
- Projekteringsansvariga för alla discipliner.
- Designsamarbete i BH-fas.
- Framtagning av relationshandlingar in-house.
- Projektledning.

Mangon

Beställare: Svenska Bostäder
Stockholm

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering

Familjen

Beställare: Stockholms Bostäder
Stockholm

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering

Selma

Beställare: Familjen/Poseidon
Göteborg

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering

Kokilbacken

Beställare: Familjen/Poseidon
Göteborg

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering

Mandolingatan

Beställare: Familjen/Poseidon
Göteborg

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering

Kvibergshuset

Beställare: Familjen/Poseidon
Göteborg

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering

Skärblacka

Beställare: Norrköpings kommun
Norrköping

- Modellering LOI/LOD 200
- Quantity take-off
- Kalkylering